De wolven ( 6 -12 jaar)

Deze groep is bestemd voor lagere schoolkinderen met ASS.

De lesopbouw bestaat uit een vast patroon dat snel opgepikt kan worden door de gymnasten.

Om het welbevinden van onze wolfjes te behouden, kiezen we er voor om in een kleine groep te werken. Max 8

We werken steeds met een intake gesprek in het belang van onze wolfjes.

Onze wolfjes trainen elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.


Deze lessen worden gegeven door juf Fien en juf Leen.

 

start seizoen:  26 september 2019,  elke donderdag (uitgezonderd schoolvakanties)

GBS De Singel, Schoolstraat in Beerse

prijs: 115 euro

volzet

#sportersbelevenmeer