Welkom bij G-GYM Vlimmeren.

G-gym Vlimmeren is een gymclub voor mensen met een beperking. Mits de nodige aanpassingen en voorzieningen kunnen we het voor deze mensen ook mogelijk maken om op een leuke en ontspannen manier te sporten.

Als startende G-sportclub richten we ons op de motorische ontwikkeling en bewegingspatronen van kinderen met onder andere een verstandelijke beperking en ASS.⁠ Het is de bedoeling om in de nabije toekomst ook andere doelgroepen op te starten.

Bij een nieuwe vereniging hoort ook een nieuw logo. We waren op zoek naar een logo dat anders is dan de anderen. We zochten iets dat speels en bijzonder is. 

Een logo dat je doet nadenken en waar je steeds weer iets anders in kan ontdekken, ...
net zoals bij onze g-gymnastjes en g-dansertjes. ❤

 

#sportersbelevenmeer
#sportvlaanderen

 
! Om organisatorische redenen zal de wekelijkse les van onze rupsen een uurtje later plaatsvinden dan eerst was voorzien.  Onze rupsen dansen nu elke zaterdag van 10 tot 11 uur !